Reklamacije

 

Ukoliko želite da izjavite reklamaciju u vezi sa bilo kojim proizvodom koji ste kupili putem našeg sajta, pogrešno obračunatom cenom ili nekim drugim nedostatkom, pošaljite nam dopis na e-mail marina@milotex.co.rs

Na Vašu reklamaciju dužni smo da vam odgovorimo u maksimalnom roku do 7 dana. Naš odgovor će sadržati dalja uputstva i našu odluku o prihvatanju reklamacije.