Politika privatnosti

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Svesni značaja zaštite podataka o ličnosti, ozbiljno pristupamo zaštiti istih. Ova Pravila privatnosti odnose se na sva fizička lica koja dolaze u interakciju sa MILOTEX MIL DOO ŠIMANOVCI (u daljem testu: MILOTEX MIL DOO ŠIMANOVCI ili Mi).

Ovim Pravilima privatnosti se dalje uređuje privatnost i zaštita Vaših ličnih podataka, a Vama se pružaju informacije u skladu sa članom 23 i 24 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) (u daljem tekstu: Zakon).

Pravila privatnosti primenjuju se samo na fizička lica a lični podaci su svi podaci putem kojih Vas možemo, direktno ili indirektno identifikovati. Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao strogo poverljive, a Mi i/ili naši pouzdani partneri ih čuvamo na adekvatan način.

Molimo Vas da pročitate ova pravila Privatnosti. Ako se ne slažete s našim postupanjem, molimo Vas da nam ne ustupate svoje lične podatke.

 

RUKOVALAC PODACIMA

Odgovornost za obradu podataka o ličnosti u svojstvu rukovaoca snosi:

Naziv: MILOTEX MIL DOO ŠIMANOVCI,

Adresa: Prhovačka br. 142, Šimanovci,

MB: 21373699, PIB: 110665731

 

LIČNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Pravila Privatnosti obuhvataju načine obrade Vaših ličnih podataka kada stupate u interakciju s nama, i to kada:

  • posećujete našu internet stranicu (u daljem tekstu: ,,Internet stranice,,)
  • posećujete naše profile na stranicama društvenih mreža;
  • komunicirate sa nama telefonom, putem e-maila ili na drugi način;
  • koristite naše usluge, sisteme i aplikacije;
  • posećujete naše maloprodajne objekte i druge objekte u kojima imamo instaliran video-nadzor;
  • kupujete od nas proizvode uključujući i kupovinu na daljinu/online kupovinu;
  • se rešavaju Vaši zahtevi uključujući i reklamaciju na kupljene proizvode;
  • pružate svoju robu ili usluge, sisteme ili aplikacije;
  • komunicirate s nama na neki drugi način ili nekim drugim putem.

Obavezno je dostavljanje samo onih ličnih podataka koje prikupljamo za ispunjenje određenih zakonskih obaveza. Dostavljanje ličnih podataka po svim ostalim pravnim osnovima je dobrovoljno, ali napominjemo da ukoliko nam uskratite neke podatke, u određenim situacijama možda nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo neke usluge.

1.Podaci o ličnosti posetilaca naših Internet stranica:

Prilikom posete neke od naših Internet stranica, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice: IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu, datum i vreme pristupa,  ime i URL preuzete datoteke, internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL), pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime Vašeg provajdera. Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe: obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze, obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije i procena bezbednosti i stabilnosti sistema. Podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu.

Pravni osnov za obradu IP adrese je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes), koji proizilazi iz gore navede svrhe obrade podataka.

Ukoliko ste u Vašem pretraživaču, u operativnom sistemu ili u drugim podešavanjima vašeg uređaja prihvatili tzv. geolokaciju, ovu funkciju koristimo kako bismo vam ponudili individualne usluge na osnovu vaše trenutne lokacije (na primer, lokaciju najbliže prodavnice). Podatke o Vašoj lokaciji obrađujemo isključivo u navedenu svrhu uz Vašu saglasnost.

Newsletter. Dodatni podaci o ličnosti prikupljaju se isključivo na osnovu saglasnosti lica, na primer u slučaju registracije korisničkog naloga, kao i prijave za newsletter.

Pravni osnov za obradu podataka prilikom slanja newslettera i/ili drugog marketing materijala je Vaša saglasnost u skladu sa članom 12, stav 1 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Vašu saglasnost za prijem newslettera ili kreiranje personalizovanih korisničkih profila možete da opozovete u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Maloletnici. MILOTEX MIL DOO ŠIMANOVCI svesno ne prikuplja i ne otkriva podatke o ličnosti maloletnika mlađih od 16 godina. Zastupnicima maloletnih lica preporučujemo da pravilno nadziru maloletnike pod svojim starateljstvom dok vrše pretragu po internetu, a naročito kada je omogućeno ostavljanje ličnih podataka. Ukoliko smatrate da ste nenamerno dostavili podatke o ličnosti, molimo Vas da nas roditelji ili zakonski staratelji obaveste o tome i mi ćemo izbrisati Vaše podatke o ličnosti.

Dostavljanjem ličnih informacija posetilac Internet stranica razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana i pored toga što konstantno preduzimamo sve optimalne mere radi zaštite istih.

2.Podaci o ličnosti kupaca koji obavljaju Online kupovinu preko Internet stranica Društva

MILOTEX MIL DOO ŠIMANOVCI obrađuje lične podatke za ostvarivanje prava i obaveza iz sklopljenih ugovora o kupoprodaji preko Internet stranica (dalje: Online kupovina).

Lični podaci koje prikupljamo od Vas su: ime i prezime, elektronska adresa, adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj, mesto, država), broj telefona. Sve Vaše lične podatke dobijamo direktno do Vas.

Obradu vaših podataka vršimo za svrhu omogućavanja i izvršavanja vaše online kupovine putem naših Internet stranica. Prilikom korišćenja usluge Online kupovine MI obrađuje vaše podatke o ličnosti u svrhu:

  • realizacije porudžbine i dostavljanja informacija o statusu porudžbine (npr. obaveštenje kupca o vremenu dostave, odgovaranje na eventualne zahteve u vezi narudžbine i sl.); omogućavanja kupcima podnošenje reklamacija i povrata; pohranjivanja bilo kojeg popisa liste želja, koje korisnici Internet stranica mogu kreirati; otkrivanja i/ili sprečavanja zloupotrebe ili prevare.

Našu Internet stranicu uključujući i odeljak za Online kupovinu možete koristiti u svojstvu “Registrovanog korisnika” ili “Neregistrovanog korisnika”. Za registraciju i otvaranje korisničkog profila potrebni su nam sledeći lični podaci: Ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa i mesto prebivališta, poštanski broj, pol. MILOTEX MIL DOO ŠIMANOVCI nema pristup lozinkama, tako da je korisnik isključivo odgovoran za zaštitu svoje lozinke. Svaki korisnik odgovara za tačnost i istinitost svih informacija koje je dao i garantuje da će svojim profilom upravljati lično, odnosno preko lica koje ovlasti.

MILOTEX MIL DOO ŠIMANOVCI čuva podatke do opoziva ili odjave profila u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije. Korisnik se može odjaviti u bilo kom trenutku, slanjem pisanog obaveštenja odgovarajuće sadržine u elektronskoj formi na e-mail adresu ________________________, s tim da e-mail mora biti poslat sa elektronske adrese sa koje se korisnik prijavio kao registrovani korisnik, ili slanjem dopisa na adresu sedišta rukovaoca. Nakon deaktivacije MILOTEX MIL DOO ŠIMANOVCI će čuvati Vaše podatke u roku od 6 meseci od dana deregistracije, u cilju rešavanja eventualnih reklamacija iz prethodnog perioda.

U cilju uspešnog obrađivanja narudžbine od strane “Neregistrovanog korisnika” potrebni su nam sledeći lični podaci: ime i prezime, e-mail adresa, adresa i mesto prebivališta odnosno adresa isporuke, poštanski broj i kontakt telefon. Ukoliko ne pružite tražene podatke, MILOTEX MIL DOO ŠIMANOVCI verovatno neće moći da obradi Vašu porudžbinu i dostavi vam naručenu robu. Svaki korisnik odgovora za tačnost podataka koje je uneo.

Lične podatke osobe ime i prezime, adresa isporuke, e-mail adresa i broj telefona, dobijene potvrdom narudžbine od strane korisnika, delimo sa našim partnerima za logistiku kako bismo pripremili proizvode iz Vaše narudžbine i dostavili ih na adresu prema Vašem zahtevu. Naši poslovni partneri ovlašćeni su te podatke koristiti i kontaktirati Vas isključivo u svrhu isporuke pojedinačnih pošiljki.

Takođe Mi smo dužni da po osnovu propisa koji regulišu oblast zaštiti potrošača kupcima obezbedimo mogućnost ulaganja reklamacija na kupljene proizvode. U tom slučaju, prilikom ulaganja reklamacije od Vas kao kupca možemo da uzmemo podatke o imenu i prezimenu, broju telefona, e-mail adresi i/ili kućnu adresu, ukoliko je potrebno npr. slanje robe ali i druge podatke u zavisnosti od načina okončanja postupka reklamacije kao što je broj tekućeg računa (zbog vraćanja iznosa vrednosti kupljene robe) i druge podatke ukoliko su potrebni radi ispunjenja obaveza MILOTEX MIL DOO ŠIMANOVCI u vezi sa postupkom rešavanja reklamacije a koje obaveze proizilaze iz finansijskih i/ili poreskih propisa. Podatke prikupljenje na ovaj način koristimo isključivo radi rešavanja i odgovaranja na Vaše reklamacije.

Pravni osnov za obradu ovih podataka je član 12, stav 1 tačka 2) i 3) Zakona imajući u vidu izvršenje ugovornih obaveza odnosno pravnih obaveza.

3.Podaci o ličnosti poslovnih partnera i kupaca

Obrađujemo podatke o ličnosti koji, u zavisnosti od konkretne poslovne potrebe, obuhvataju: naziv (privrednog društva, preduzetnika, poljoprivrednog gazdinstva, fizičkog lica, institucije, organizacije ili ustanove koju lice predstavlja ili iz koje dolazi), ime i prezime, grad i adresu prebivališta i/ili boravišta, komunikacijske podatke (adresa za prijem elektronske pošte, broj telefona i sl.); podatke o delatnosti, radnom mestu, funkciji, vrsti i obimu ovlašćenja za zastupanje, vrsti i obimu poslovanja, kao i sve druge podatke o ličnosti neophodne za potrebe poslovanja i izvršenje ugovora zaključenog sa poslovnim partnerom/kupcem/potrošačem i sl., odnosno i sve druge podatke o ličnosti do kojih dođemo u okviru ili u vezi sa obavljanjem delatnosti.

Pored ovde navedenih podataka ovlašćeni smo da ukoliko Kupac želi da kupi (online ili tradicionalnom kupovinom u maloprodajnim objektima) proizvode sa načinom plaćanja preko ,,administrativne zabrane na zaradu, odnosno kroz sindikalnu prodaju, u onim situacijama u kojima je dozvoljena i regulisana ta mogućnost, u cilju zaključenja takvog ugovora zahtevamo od Kupca dostavljanje dodatne dokumentacije koja može da sadrži podatake o mestu zaposlenja, podatke o zaradi, kao i određene podatke iz lične karte uključujući i JMBG. Podatke prikupljene na ovaj način koristimo isključivo radi zaključenja i izvršenja ugovora o prodaji sa administrativnom zabranom.

Ovde navedeni podaci se mogu obrađivati radi pripreme zaključenja ugovora, koja prethodi ugovorom odnosu, radi ispunjavanja obaveza nakon zaključenja ugovora kao i u cilju poštovanja naših pravnih obaveza, a sve u skladu sa članom 12, stav 1 tačka 2) i 3) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

4.Ostali podaci o ličnosti koje ste nam Vi dali:

Obrađujemo one lične podatke koje ste nam Vi dali prilikom ostvarenja inicijalnog kontakta, prilikom kasnije komunikacije (npr. kroz telefonski poziv, e-poštu, loyalty programe, upitnike, itd.), prilikom posete internet stranici ili profilima na društvenim mrežama, kao i one lične podatke koji su proizašli iz naše poslovne saradnje, a koji uključuju Vaše identifikacione podatke (ime i prezime), Vaše komunikacijske podatke (kontakt telefon, e-mail, adresa…), Vaše dodatne podatke potrebne za realizaciju našeg poslovnog odnosa (podaci o kupljenim proizvodima, broj lične karte, broj bankovnog računa….).

Vaše podatke obrađujemo u skladu sa utvrđenom svrhom, a kako bismo odgovorili na vaš upit. Pravni osnov za obradu podataka je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes). Naš i istovremeno Vaš (legitimni) interes za ovakvu obradu podataka proizilazi iz potrebe da odgovorimo na Vaša pitanja, ukoliko je neophodno da rešimo postojeće probleme i kako bi time obezbedili Vaše zadovoljstvo kao našeg kupca ili kao korisnika naše internet stranice.

5.Podaci o ličnosti korisnika društvenih mreža

Na stranicama naših društvenih mreža, obrađujemo podatke u svrhu informisanja potrošača o ponudama, proizvodima, uslugama, akcijama, nagradnim igrama, bitnim informacijama, novostima u kompaniji, u svrhu interakcije sa posetiocima društvenih mreža kao i u svrhu davanja odgovora na postavljena pitanja, pohvale i kritike i u svrhu komuniciranja sa licima. Obrada podataka se vrši u interesu ostvarivanja komunikacije odnosno u cilju interakcije i unapređenja odnosa sa pratiocima.Pravni osnov za obradu Vaših podataka je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona (legitiman interes).

Na obradu podataka od strane operatera platforma društvenih mreža (npr. administracija članova i deljenje informacija) imamo samo ograničen uticaj. Tamo gde možemo da utičemo i podesimo parametre za obradu Vaših podataka i to tako da operater platforme društvenih mreža postupa u skladu sa zaštitom podataka, mi preduzimamo sve mere koje su nam na raspolaganju. Međutim, na mnogim mestima ne možemo da utičemo na obradu podataka operatera, niti znamo koje podatke operater tačno obrađuje.

Operater platforme upravlja celom IT infrastrukturom usluge, pridržava se sopstvenih pravila o zaštiti podataka i ima sa Vama poseban korisnički odnos (ukoliko ste registrovani korisnik usluge društvenih mreža). Dodatno, operater je isključivo odgovoran za sva pitanja u odnosu na podatke Vašeg korisničkog profila, kojima mi kao kompanija nemamo pristup.

Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platforma društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka.

Podatke, koje ste uneli na našim stranicama društvenih mreža, kao što su npr. komentari, video snimci, slike, lajkovi, javna obaveštenja i sl. objavljuje operater platforme, a mi ih ni u jednom trenutku ne obrađujemo u neku drugu svrhu od predviđene. Zadržavamo pravo da obrišemo nezakonite ili neprimerene sadržaje, ukoliko je to potrebno.

Vaše podatke obrađujemo i u svrhu komuniciranja sa Vama. Vaše sadržaje ćemo eventualno podeliti na našoj stranici ako to predstavlja funkciju platforme društvene mreže.

6.Lični podaci obrađeni putem video-nadzora

Obaveštenje o video nadzoru se nalazi na ulazu u svaki naš maloprodajni objekat. Skupljamo podatke o ličnosti lica koja ulaze u naše maloprodajne objekte i magacinske prostore, u cilju naše zaštite, zaštite naših zaposlenih i zaštite lica koja ulaze u te objekte, putem video-nadzora, koji je uveden u svrhu zaštite lica, imovine i poslovanja, a naročito za zaštitu od sledećih identifikovanih rizika: nedozvoljen pristup u prostore i objekte; iznošenje, odnosno otuđenje i neovlašćeno korišćenje štićenih predmeta; unošenje oružja, eksplozivnih, radioaktivnih i drugih opasnih predmeta i materija; provale, diverzije i nasilan napad na objekat ili oduzimanje predmeta; neovlašćen pristup podacima, serverima i dokumentaciji; i zaštita vozila za transport novca i drugih prevoznih sredstava, sve u skladu sa članovima 29 i 30 Zakona o privatnom obezbeđenju (pravni osnov za obradu podataka putem video nadzora) i članom 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes).

Video snimci se neće javno objavljivati i ustupati trećim licima, osim u slučajevima kada to predstavlja našu zakonsku obavezu ili ovlašćenje.

PRISTUP VAŠIM PODACIMA

Vaše lične podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo u skladu sa važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.

Unutar naše kompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo one organizacione jedinice, odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni. Vaše lične podatke ćemo obrađivati mi sami dok treća lica imaju pravo pristupa i obrade Vaših ličnih podataka samo u niže opisanim situacijama:

Naši pouzdani partneri odnosno pravna lica sa kojima poslovno sarađujemo i koja nam pomažu u redovnom poslovanju. To mogu biti lica koja razvijaju i održavaju IT rešenja i platforme, servere, lica koja održavaju sistem video nadzora koje koristimo, lica angažovana kao privatno obezbeđenje, kao i lica koja Vam pružaju usluge u naše ime, npr. za marketinške, finansijske svrhe, radi obrade plaćanja, isporuke. U tom slučaju ta pravna lica obrađuju Vaše lične podatke isključivo za naše potrebe; Ovi pružaoci usluga su u skladu sa zaključenim ugovorima u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu s našim uputstvima, i strogo za svrhu koju smo opredelili uz obavezu da adekvatno zaštite vaše podatke i da ih drže u tajnosti.

Lica s kojima poslovno sarađujemo, kada ocenimo da je to potrebno radi zaštite određenih naših opravdanih interesa. Npr. poreski savetnici, računovođe, osiguravajuće kuće, advokati i drugi savetnici. U tom slučaju ta lica obrađuju Vaše lične podatke isključivo za naše potrebe;

Može postojati potreba da deo Vaših poverljivih upita prosledimo ugovornim partnerima (npr. dobavljačima kod upita u vezi specifičnih proizvoda i sl.), a u svrhu obrade Vašeg upita. Međutim, u tim slučajevima se upit prethodno anonimizira, tako da treće lice ne može da ih dovede ni u kakvu vezu sa Vama. Ukoliko u pojedinačnom slučaju prosleđivanje Vaših ličnih podataka bude neophodno, mi ćemo Vas o tome prethodno obavestiti i zatražićemo Vašu saglasnost.

Treće strane su ograničene u mogućnosti korišćenja Vaših ličnih podataka u bilo koje druge svrhe, osim navedenih, te su u obavezi da  štite i obrađuju Vaše lične podatke u skladu sa zakonskim, regulatornim i ugovornim obavezama.

Sva pravna lica sa kojima sarađujemo su izabrana na veoma pažljiv način i kada to nalaže zakon ista su ugovorom obavezana na čuvanje ličnih podataka u tajnosti, a u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

PRENOS VAŠIH LIČNIH PODATAKA U DRUGE DRŽAVE

U pojedinim slučajevima možemo da delimo vaše podatke o ličnosti odnosno da ih prenosimo u druge društve u skladu sa Zakonom. Kada to činimo, prenosimo vaše podatke na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja obezbeđuje adekvatan nivo zaštite u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije. Pristup će biti dozvoljen samo ograničenom broju lica odnosno ovlašćenim osobama isključivo za održavanje funkcionalnosti servera.

NAČIN NA KOJI ŠTITIMO VAŠE LIČNE PODATKE

Neke od mera zaštite koje sprovodimo su pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće, primena savremenih metoda zaštite i kontrole pristupa izvorima podataka koji sadrže lične podatke, ograničenje pristupa osetljivim podacima kao i ograničenje korisničkih naloga koji mogu imati pristup određenim podacima, nadzor nad svim resursima koji se koriste za obradu ličnih podataka, svrha sprovođenja navedenih mera je sprečavanje rizika od uništenja, gubitka, izmene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa Vašim ličnim podacima.

Korišćenje odgovarajućih mera zaštite, u odnosu na Vaše lične podatke, tražimo i od trećih osoba koje imaju pravo pristupa i obrade Vaših ličnih podataka.

ROK ČUVANJA VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Podaci o ličnosti se čuvaju onoliko vremena koliko je potrebno za obezbeđivanje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, i to: podatke gde postoji zakonom definisan rok čuvanja, čuvamo u tom periodu i brišemo ih u dodatnom roku od godinu dana, podatke za koje ne postoji definisani zakonski rok čuvanja, čuvamo tokom perioda važenja ugovora u vezi sa kojim se podaci obrađuju, a po prestanku ugovora brišemo podatke u dodatnom roku od godinu dana po isteku roka zastarelosti za odgovarajuće obaveze,  podatke koje obrađujemo na osnovu legitimnog interesa, čuvamo ih sve dok postoji legitimni interes, i brišemo u periodu od 2 godine od prestanka legitimnog interesa, podatke koje obrađuje na osnovu saglasnosti čuvamo sve dok ima saglasnost, a u slučaju povlačenja saglasnosti, iste brišemo u najkraćem razumnom roku, podatke o kandidatima za posao čuvamo u periodu od 5 godina u svrhu naknadne procene potrebe za angažovanjem kandidata za posao, podatke dostavljene prilikom postavljana nekog upita/pitanja preko internet stranice, putem društvenih mreža ili putem e-maila ili telefona, brišemo najkasnije u roku od godinu dana nakon davanja konačnog odgovora, podatke prikupljene putem video nadzora brišemo po isteku roka od 30 dana, izrađene kopije video snimaka se u određenim situacijama čuvaju duže od 30 dana (vođenje pravnog postupka), a video snimci koji više nisu potrebni se brišu bez odlaganja (okončanje pravnog postupka).

Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka o ličnosti, podaci o ličnosti će biti trajno obrisani.

PRAVA KUPACA

Ako se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, imamo pravo proveriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite ličnih podataka.

Vaša prava ostvarujete besplatno. Izuzetno, ako je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran (npr. tražite lične podatke koje i sami posedujete), a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlja, imamo pravo da naplatimo nužne troškove postupanja po Vašem zahtevu ili da odbijemo da postupimo po Vašem zahtevu.

Molimo Vas da sva pitanja i zahteve vezane za Vaša prava, u pisanom obliku i potpisane šaljete na adresu ______________________. Odgovorićemo Vam odmah, a najkasnije u roku od mesec dana, osim ako izuzetna složenost pojedinačnog slučaja ne zahteva produženje navedenog roka. Da bismo Vas zaštitili kao titulara ličnih podataka, potrebno je da se na odgovarajući način identifikujete kao podnosilac prijave, koji će za Društvo predstavljati jemstvo da lične podatke daje njihovom vlasniku.

1.Pristup Vašim ličnim podacima

Imate pravo da od nas tražite informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i informacije o obradi u skladu sa članom 26. Zakona.

2.Ispravka netačnih, dopuna, brisanje i ograničenje upotrebe ličnih podataka

Imate pravo da tražite ispravku Vaših netačnih ličnih podataka, kao i pravo da dopunite, brišete i ograničite upotrebu Vaših ličnih podatka.

3.Prenosivost ličnih podataka

Imate pravo preuzeti i tražiti prenos Vaših ličnih podataka.

4.Pravo na povlačenje saglasnosti i zaborav

Imate pravo da povučete Vašu saglasnost za obradu ličnih podataka kao i da tražite da se trajno brišu Vaši lični podaci koje smo obrađivali na osnovu Vaše saglasnosti.

5.Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim ličnim podacima

Imate pravo prigovora na obradu Vaših ličnih podataka kao i uopšteno na naš način postupanja s Vašim ličnim podacima. Vaš zahtev nam pošaljite putem e-pošte na adresu __________________________ , gde u naslovu poruke navodite Prigovor protiv obrade i u samoj poruci objašnjavate razlog prigovora i Vaš zahtev.

6.Pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim organom za zaštitu ličnih podataka – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (https://www.poverenik.rs/).

IZMENE PRAVILA PRIVATNOSTI

Društvo zadržava pravo da bilo kada izmeni ova pravila privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na našoj Internet stranici ili na drugi adekvatan način.